Saturday, 02/07/2022 - 02:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2021-2022 - TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có  nhiều cấp học; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/2019/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc  Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THP;

Căn cứ Kế hoạch  số 66/ KH-UBND ngày 08/6/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Đak Đoa về Kế hoạch tuyển sinh, năm học 2021-2022;

 Căn cứ vào tình hình thực tế thực tế học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021  trên địa bàn xã, Trường THCS  Nguyễn Trãi  xây dựng  kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Huy động triệt để số HS đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6, duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập GDTHCS, đảm bảo ổn định về sĩ số năm học 2021-2022.

Việc xét tuyển HS vào học lớp 6 của Hội đồng tuyển sinh trường đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành góp phần duy trì, giữ vững kỷ cương, nề nếp trường học.

2. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; có hộ khẩu thường trú tại xã A Dơk. Các trường hợp còn lại phải xin ý kiến của UBND huyện ( qua phòng GD&ĐT huyện).

3. Độ tuổi tuyển sinh:

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi.

 Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước và có quyết định cho phép học vượt lớp  hoặc vào học THCS ở độ tuổi cao độ tuổi qui định.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

+ Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: các đại diện của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học; giáo viên dạy lớp trên; nhân viên y tế;

+ Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Học sinh trong độ tuổi THCS ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều được học ở trường THCS tại nơi cư trú hoặc trường THCS  ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Thủ tục như sau:

+  Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường;

+ Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

4. Hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn xin dự tuyển vào lớp 6;

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Hộ khẩu (phô tô công chứng);

+ Sổ hộ nghèo(phô tô công chứng- nếu có);

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

5. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển.

6. Chỉ tiêu tuyển sinh.

          Năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 137  học sinh;  03 lớp 6.

7. Thời gian, địa điểm tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/ 7 /2021 đến 17/7/2020 nhận và xét hồ sơ học sinh .

Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS Nguyễn Trãi.

  1. Hồ sơ tuyển sinh gửi báo cáo về phòng :

Kế hoạch tuyển sinh ( nộp về phòng qua địa chỉ email của chuyên môn THCS chậm nhất là ngày 30/6/2020);

Biên bản tuyển sinh (có đầy đủ chữ kí của các thành viên Hội đồng tuyển sinh);

Danh sách học sinh trúng tuyển có phê duyện của Hiệu trưởng ( Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh), lập thành 03 bản đóng thành tập bìa cứng. Đồng thời gửi file Excel font chữ Times New Roman về địa chỉ email chuyenvienthcs@gmail.com.

Nộp hồ sơ về Phòng GD&ĐT ngày 20/7/2021.

9. Nhận kết quả tuyển sinh

Ngày 23/7/2021  nhận danh sách học sinh trúng tuyển đã được phòng phê duyệt để thực hiện.

10. Tổ chức thực hiện

Tích cực tham mưu với UBND xã trong việc tuyên truyền các quy định về tuyển sinh, thời gian tuyển sinh,  thông báo các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đến tuyển sinh. Phân công cụ thể giáo viên trực tiếp xuống các thôn để thông báo cho phụ huynh, học sinh nộp hồ sơ theo quy định.

          Nắm chắc số lượng học sinh ở các thôn đã được công nhận HTCTTH năm học 2020-2021  và số HS đã hoàn thành chương trình tiểu học các năm học trước để thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch.

Thực hiện xét tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh./.

Nơi nhận:                                                                                  

- Phòng GD&ĐT;                                                                                    

- UBND xã;

- HĐTS tuyển sinh;

- Lưu: NT. 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

Hoàng Văn Phương

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 1.841