Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột nhằm làm tăng hứng thú và kết quả học tập của học sinh khi học chương I -Cơ học, môn Vật lí 6; Trường THCS Nguyễn Trãi, Đak Đoa” .